Hoe houd je medewerkers betrokken?

Hoe houd je medewerkers betrokken bij jouw organisatie? In veel sectoren in Nederland is er een personeelstekort. Noodgedwongen richten werkgevers zich op werving van nieuw personeel. Hoe kun je werknemers die je al hebt behouden? Werken aan behouden van personeel lijkt minstens zo belangrijk. In mijn werk met mensen speelt motivatie een belangrijke rol. Mijn drive is het laten (samen)werken van mensen vanuit motivatie en zelfsturing. Motivatie van mensen blijkt in een werksituatie niet samen te hangen met een werkgever of de organisatie zelf. Motivatie gaat over het kunnen behalen van doelen, het kunnen ontwikkelen van jezelf en betekenis toe kunnen voegen. Hoe motiveer je medewerkers en houd je deze betrokken? 

Fundamenteel dialoog 

Principieel en fundamenteel naar elkaar luisteren in een sfeer van psychologische veiligheid. Een plek waar alles mag worden gezegd met ruimte voor openheid en exploratie. (Van Tuinen en Schaufeli, 2021)

Inspelen op behoeften medewerkers 

 • Autonomie en zelfsturing
 • De kwaliteit, de diepgang en zorg voor interpersoonlijke relaties
 • Een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan iets van waarde
 • Op een interessante manier uitgedaagd voelen
 • Kansen hebben tot groei en zelfontplooiing

(Van Tuinen en Schaufeli, 2021)

Het bieden van mogelijkheden sterke kanten te ontdekken

Ieder mens heeft een aantal talenten. Een talent of sterk punt kun je zien als een herhalend patroon van denken, voelen of zich gedragen dat op een productieve manier kan worden ingezet. Bij de “sterke kanten”-benadering zetten mensen hun talenten in op hun werk waarbij de focus ligt op het uitbouwen van talenten in plaats van het verbeteren van zwakke kanten. Deze “sterke punten”-benadering komt uit de positieve psychologie (Seligman & Csikszenmihaly, 2000) In recenter onderzoek kan de link worden gelegd naar optimisme onder medewerkers, die betere relaties opbouwen, die leiden tot meer ondersteuning tijdens werk.Taken kunnen worden ingedeeld naar aanleiding van deze sterke kanten en aangepast naar voorkeuren van de mensen die ze uitvoeren(jobcrafting)

In leiderschap

In leiderschap en samenwerken blijkt het volgende een bijdrage te leveren uit een onderzoek onder docenten van Loes de Jong (Universiteit Leiden) waar zij 20 mei 2021 op promoveert:

 • Het gebruiken van kansen en inspelen op initiatieven tot leiderschap van werknemers (geven van verantwoordelijkheid en ruimte)
 • Het bespreekbaar houden van motivatie en gezamenlijke verantwoording in professionalisering
 • Het expliciet waarderen van gezamenlijke professionalisering in teamvergaderingen en functioneringsgesprekken

Als een school leer- en samenwerkingsinitiatieven voor docenten aanmoedigt, coördineert en faciliteert, bevordert dit de samenwerking. Samen reflecteren op onderwijs, als team of in groepen, bevordert het leren. Ondersteuning is hierbij van belang zodat er constructief kritische gesprekken tot stand kunnen komen tussen werknemers die veelbelovend zijn voor het leerproces.

Werkdrukregulering waar mogelijk

Tijd nemen om gezamenlijk keuzes te maken ter verlichting van de ervaren werkdruk en door automatisering de aanpassing van administratieve werkprocessen. Uitvoering en ondersteuning door experts (b.v. ICT) Tijdsdrukregulering heeft weer een positieve invloed op het kunnen en willen aangaan van betekenisvolle interpersoonlijke relaties op het werk.

Inzicht van medewerkers in welzijn

De invloed van een gezonde leefstijl (slaap, rust en beweging, voeding) op prestaties en welzijn.

Stilstaan bij onboarding nieuwe medewerkers

Hoe goed is uw organisatie in staat om nieuwe of tijdelijke medewerkers te begeleiden en te verwelkomen/behouden? 

Arbeidsvoorwaarden afstemmen op diversiteit en generatieverschillen

Ik ben beschikbaar voor: 

 • Ondersteuning bij loopbaanvragen
 • Ondersteuning bij vragen op het gebied van (persoonlijk)leiderschap
 • De begeleiding van individuen, een team, of delen van een team, in het houden van balans in werk. 
 • Het inzichtelijk maken van interpersoonlijke communicatie en de ondersteuning in fundamenteel dialoog.
 • Begeleiding in het uitbouwen van talent door het ontdekken en inzetten van individuele sterke kanten of het samenwerken met sterke kanten in teamverband. 

coaching|loopbaancoaching|stress- en burn-outcoaching|werkplezierin**@mi*************.nl 

Delen:

meer zoals dit:

Download nu mijn geniale e-book

En leer al mijn geheimen. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum efficitur quam vel scelerisque consectetur.